Evropanství a integrace.

Mezihorák, František
2. vyd. (dopl.). Nakladatelství Olomouc, 2003. 127 s.