Evropa ve stereodiapozitivech : výběrový katalog ze sbírky historických stereodiapozitivů Technického muzea v Brně = Europe in stereo slides : sample catalogue from the collection of historical stereo slides belonging to the Technical Museum in Brno.

Urbánková, Naděžda
Vyd. 1. Technické muzeum v Brně, 2009. 41 s., [80] s. obr. příl