Evropa ve 12 lekcích.

Fontaine, Pascal
Úřad pro publikace Evropské unie, 2010. 79 s., [1] s. obr. příl