Evropa okouzleným pohledem. II, [Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Německo].

Mudrová, Ivana
NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 264 s.