Evropa mezi vědou a vírou : hledání nové konfigurace : sborník textů přednášek a příspěvků k tématu.

ed. Klapetek, Milan
Vysoké učení technické v Brně, 2001. 222 s.