Evropa - kultura - identita : kulturní pozadí evropské integrace.

ed. Cabada, Ladislav
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 141 s.