Evropa : Kulturní obrázky z evropského severu.

Kořenský, Josef
2., rozmnožené vydání. A. Storch syn, 1929. 191 s.