Evropa : báseň.

Čech, Svatopluk
4. vydání. F. Topič, . 83 s.