Evropa 20. století.

Ort, Alexandr
1. vyd. Aleš Čeněk, 2004. 439 s.