Evoluční psychologie.

Evans, Dylan; il. Zarate, Oscar
Vyd. 1. Portál, 2002. 175 s.