Evoluční ontologie.

Šmajs, Josef; Krob, Josef
1. vyd. Masarykova univerzita, 2003. 399 s.