Evolúcia vesmíru a prírodné vedy : základy integrovanej prírodovedy.

Krempaský, Július
1. vyd. SPN, 1992. 183 s.