Evidence a registrace pracovních úrazů : úplné znění vyhlášky č. 110/1975 Sb. s komentářem a předpisy souvisící.

1. vyd. Linde, 1996. 483 s.