Evanjelium čatára Matúša.

Ťažký, Ladislav
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2008. 2 sv. (374, 429 s.)