Evanjelický kancionál, to jest, Zpěvník žalmů a písní duchovních pro chrám, školu i dům.

3. vyd. Spolek Komenského, 1897. xvi, 311 s.