Evanjelická cirkev a. v. v Uhorsku a Slováci v druhej polovici 19. storočia.

Viršinská, Miriam
Matica slovenská, 2011. 238 s.