Evangelizace a Boží svrchovanost : vztah mezi Boží svrchovaností a lidskou zodpovědností.

Packer, James Isambard
1. vyd. Návrat domů, 2000. 140 s.