Evangelium "neznámého" boha : původní raně křesťanský soupis Ježíšových výroků - tzv. Tomášovo evangelium, Evangelium pravdy a jiné raně křesťanské texty ze šťastného nálezu v Nag Hammadí.

2. vyd. Bibliotheca gnostica, 1998. 266 s.