Evangelium "neznámého" boha : původní předkatolický soupis Ježíšových výroků - tzv. Tomášovo evangelium, Evangelium pravdy a jiné raně křesťanské texty ze šťastného nálezu v Nag Hammadí.

Bibliotheca gnostica, 1994. 247 s.