Evangelium prožívané dnes.

1. vyd. v ČR. Matice cyrilometodějská, 1992. 55 s.