Evangelium pokoje : Pokoj a mír v Novém zákoně, dar i úkol.

Janoušek, František
Ústřední církevní nakladatelství, 1983. 114 s.
Edice: Teologické studie