Evangelium podle sepsání Svatého Marka : život Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista.

Marek
Biblická společnost československá, 1951. 54 s.