Evangelium podle sepsání svatého Lukáše : [život Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista].

Biblická společnost československá, 1951. 92 s.