Evangelium podlé (sepsání S.) Jana.

Bible stand, 1875. 66 s.