Evangelium podle sepsání Renana ; dle 25. vyd. přeloženo z francouzského.

Lasser, Jindřich
B. Stýblo, 1864. 67 s.