Evangelium podle Dickense : život našeho Pána.

Dickens, Charles; il. Končeková-Veselá, Ľuba
Vyd. 2., V Kalichu 1. Kalich, 1999. 78 s.