Evangelium o cestě za člověkem : úvod do studia písem a církevních vyznání.

Hromádka, Josef Lukl
Fotomechanický přetisk 1. vyd. Kalich, 1986. 342 s.