Evangelium "neznámého" boha : původní předkatolický soupis Ježíšových výroků-tzv. Tomášovo evangelium, Evangelium pravdy a jiné raně křesťanské texty ze šťastného nálezu v Nag Hammádí.

Kozák, Jan
1. vyd. Bibliotheca gnostica, . 247 s.