Evangelíci v rané toleranční době v Čechách a na Moravě. 2.

ed. Melmuk, Jiří; ed. Melmuková-Šašecí, Eva; ed. Burian, Ilja
Vyd. 1. Oliva, 1995. s. 57-112