Evangelia a Skutky apoštolů.

1. vyd. Paulínky, 2002. 409 s., [4] s. mapových příloh