Eva tropí hlouposti.

Peroutka, Vladimír; Vavřincová, Fan
Lucernafilm, . 254 s.