Eva : Čím, srdce, čím jsi zhřešilo : romány.

Konrád, Josef Deograt
Zemědělské knihkupectví A. Neubert, . 252, 223 s.
Edice: Vybrané spisy dobrých autorů ; 3