Eva : Novely o ženách.

Gabaj, Ferdinand
Tranoscius, 1941. 188-2 s.
Edice: Tvorba spolku Tranoscius ; Sv. 9