Europa.

Moschos
Jaroslav Picka, 1933. 1 sv. (nestr.)
Edice: Sbírka Soukromých tisků Jaroslav[a] Pick[y] ; Sv. 2