Európa - historické udalosti : chronologický prehľad významných udalostí z dejín Európy.

Hroch, Miroslav; Barica, Ján
1.vyd. Smena, 1985. 362 s.
Edice: Sputnik