Euronovela zákona o rozhodčím řízení s judikaturou.

Lisse, Luděk
Ústav práva a právní vědy, 2012. 504 s.