Euro business : jazykový průvodce čes.-angl.

Neuhaus, Karsta; Haltern, Margret
Albion, 1992. 289 s., další nestr