Eugen Oněgin : román ve verších.

Puškin, Aleksandr Sergejevič
Fr. Borový, 1949. 326 s.