Eugen Oněgin : román ve verších.

Puškin, Aleksandr Sergejevič
Melantrich, 1945. 256 s.
Edice: Vybrané spisy A.S. Puškina