Eucharistie znovu objevená.

Rivas, Catalina
Matice cyrilometodějská, 2012. 30 s.