Eucharistie - naše posvěcení : tajemství poslední večeře.

Cantalamessa, Raniero
2. vyd. v KN. Karmelitánské nakladatelství, 2004. 154 s.