Eucharistické modlitby.

Vyd. 2. Matice cyrilometodějská, 1993. 69 s.