Eucharistické jiskry. 1. díl.

s.n, 1927. 145 s., 2 listy