Etymologický slovník slovanských jazyků : slova gramatická a zájmena. Svazek 2, Spojky, částice, zájmena a zájmenná adverbia.

ed. Kopečný, František; ed. Šaur, Vladimír; ed. Polák, Václav
1. vyd. Academia, 1980. 783 s.