Etymologiae : Etymologie. VI-VII.

Isidor ze Sevilly
1. vyd. Oikoymenh, 2004. 335 s.
Edice: Knihovna středověké tradice ; 8