Etymologiae : Etymologie.

Isidor ze Sevilly
1. vyd. Oikoymenh, . 102 s.; 252 s.; 183 s.; 352 s.; ^^^sv
Edice: Knihovna středověké tradice ; sv. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 20