Etnické procesy v nově osídlených oblastech na Moravě : na příkladě vybraných obcí v Jihomor. a Severomor. kraji.

Navrátilová, Alexandra
Ústav lid. umění, 1986. 166 s.