Etnické kategórie "my" a "oni" v študentskej perspektíve : zborník študentských prác.

ed. Botíková, Marta
Prebudená pieseň - združenie, 2001. 139 s.