Etiketa se šarmem : odpovědi na nejčastější otázky etikety 21. století.

Filipová, Eva
Vydání první. Exempla, 2017. 293 stran