Etiketa pro moderní dívky : jak si poradit v každé situaci.

Ivens, Sarah
Pragma, 2008. 212 s.